Så här använder du rostskyddsfärg

Om föremålet har flera delar och skarvar med skruvar bör du för bästa resultat skruva isär det så att grundfärgen kan målas på i alla skrymlsen och vrår. Vissa färger är både rostskydd, grund och toppfärg i ett. Det beror på färgens sammansättning och anges av tillverkaren. Försök måla när väderleken är inom färgtillverkarens rekommenderade spann, exempelvis inte för varmt eller kallt, eller vid fuktig och regning väderlek.

Du kan se begynnande rost under befintliga färglager som bubblor under färgen. Ju tidigare du åtgärdar detta, desto mindre arbete blir det.

Om ytan är rostig

 • Skrapa först av all lös rost med exempelvis en trekantsskrapa
 • Borsta med stålborste för att få bort ytterligare rost
 • Gå över ytan med slippapper, ev. blästra, så att färgen fäster bättre och för att få bort ytterligare lite rost

Fortsätt nu som om ytan saknar rost.

Om ytan saknar rost

 • Tvätta föremålet rent från fett och partiklar med lämplig målartvätt och låt torka. Är ytan oljig, använd lacknafta eller annan effektiv avfettning.

Med pensel eller roller

Inte alla rostskyddsfärger funkar bra med roller, se tillverkarens instruktioner. Se också hos tillverkaren vilken typ av penslar och rengöring som bör användas.

 • Olika färger kräver olika miljöer. Alcros rostskyddsfärg ska exempelvis inte användas under fuktiga förhållanden eller i direkt sol.
 • Se till att metallens yta är torr och ren genom att först tvätta den med någon slags målartvätt och sedan låta den torka
 • Se till att använda alla säkerhetsåtgärder som färgtillverkaren föreskriver, såsom välventilerat utrymme, andningsmask, skyddshandskar och dylikt
 • Om föremålet redan är målat, försäkra dig om att rostskyddsfärgen du tänker använda ovanpå är kompatibel med denna för annars måste den avlägsnas på något sätt
 • Måla första lagret med en rostskyddande grundfärg. Se till att det är ett jämnt lager som täcker hela föremålet
 • Var noggrann vid hörn och kanter eftersom det är lätt att missa bitar av dessa och de då utgör svaga punkter i rostskyddet.
 • Låt torka
 • Tillverkaren anger hur många lager du bör applicera. Det beror på färgens sammansättning.
 • Det är inte nödvändigt att använda någon toppfärg om du inte vill
 • Första lagret agerar nu som rostskyddande primer eller grundfärg för annan färg du kan vilja måla ovanpå, men försäkra dig om att färgen du vill ha som yttre lager är kompatibel med grundfärgen
 • Stryk på yttre färg i jämna, tunna lager för bästa resultat
 • Låt torka

Med sprayfärg

 • Se till att ytan är torr och ren genom att tvätta den med målartvätt
 • Använd andningsmask och annan skyddsutrustning föreskriven av färgens tillverkare
 • Spraya färgen i svep cirka 20-30 cm från föremålet i tunna lager tills ytan är täckt
 • Använder du epoxyprimer så måste denna användas inom ett dygn efter att du har börjat måla eftersom den härdar inuti förpackningen
 • Vid spraymålning rekommenderas mer än ett lager, för att försäkra ett tätt, skyddande skikt
 • Låt torka och måla sedan med eventuell kompatibel toppfärg

Kompatibilitet

Anledningen till att olika färgertyper som målas i lager kan börja flagna är för att de inte alltid är kemiskt kompatibla, alltså att de inte fäster vid varandra eller till och med stöter bort varandra. Ett exempel på ett effektivt rostskyddande lager som det är svårt att få nästan allting annat att fästa på är silikon. Det finns även färger innehållande krom som kan kräva lite extra tanke och arbete innan ett nytt rostskyddande lager kan målas på metallen under. Läs på innan du börjar.