När behövs rostskyddsfärg?

Rostskydd rent generellt

De flesta metaller och deras legeringar oxiderar när de utsätts för väder och vind, eller helt enkelt bara luft och vatten. Det betyder att rostskydd av något slag krävs för nästan all metall som kommer att användas utomhus, ibland även metaller som anges vara rostfria.

För att metallen ska behålla sin strukturella integritet och inte bli spröd och porös från oxidation krävs det någon slags skyddande lager på ytan. Detta kan vara olja som härdats genom värmebehandling, vilket är vanligt på gjutjärn såsom stekpannor, smörjolja som för en cykelkedja, eller en rostskyddsfärg på ett plåttak. Rostskyddsfärg behövs alltså vid väldigt många situationer. För den som inte vill ha någon färg på metallen efter behandlingen finns det också varianter i transparent form som är mer som en skyddande lack.

Om du har ett metallföremål som redan har börjat rosta någonstans är det särskilt viktigt att du ytbehandlar föremålet så att det håller så länge som möjligt. Vänta inte, för det blir bara mer arbete i längden.

Var uppstår rost?

Särskilt i fogar där olika metallytor möts kan rost uppstå, även hos metaller som anges som rostfria. Du har säkert sett hur rost brukar börja vid en fog, exempelvis på utemöbler, och sedan sprider sig därifrån till resten av metallstrukturen. Rostskyddande ytor tenderar också att vara mer utsatta på dessa ställen, till exempel skruvhål där insidan av naturliga skäl inte täcks av rostskyddet. Andra ställen där rostangrepp kan starta är vid små repor i lack eller annan ytbeläggning.

Rost uppstår snabbare om metallföremålet befinner sig i en fuktig miljö. Detta beror på att de joner som naturligt finns i omgivningen lättare kan stjäla eller deponera elektroner till eller från metallytorna om de har vatten att ledas igenom, vilket över tid orsakar korrosion. Därför är det viktigt att täcka de känsliga områden där rost riskerar att uppstå med ett rostskyddande lager, exempelvis färg. Saltvatten är mer korroderande än regn, eftersom jonerna från de lösta salterna attackerar metallerna i högre koncentration jämfört med sötvatten eller regn. Därför är rostskydd extra viktigt vid kusten eller för föremål som ska användas i havet, men man måste då också tänka mer på färgens miljöpåverkan.

Rostskyddsfärg

Rostskyddsfärg är speciellt utformad för att fästa väl på metaller så att de kan ge ett gott skydd under lång tid och samtidigt vara slitstarka. Den som har testat att måla med vanlig akrylfärg på metall vet hur dåligt denna fäster. Istället innehåller rostskyddsfärg olika ämnen som är till för att tränga djupare in i metallen och fästa bättre. Lite grundbehandling krävs, såsom att ta bort det mesta av eventuell underliggande rost och slipa eller blästra så att underlaget är jämnt, för att få bästa resultat.

Zink och aluminium är metaller vars oxider faktiskt skapar en skyddande yta för dem och begränsar fortsatt korrosion. Detta är en anledning till att dessa metaller ofta används i rostskyddsmedel för andra metaller, men det är viktigt att kontrollera att de är kompatibla med ytan som de ska användas på. Därför täcks till exempel gatlampor med ett lager av zinkoxid, och detta är anledningen till deras matta men ändå kristallina yta. Järnoxid används ofta som rött pigment i både rostskydds- och andra färgtyper.

Rostskyddsfärger kan även vara baserade på epoxi eller polyuretan, vilket båda är olika typer av polymerer, eller plaster. Dessa kan också ha metalloxider inblandade, vilket ger lite extra lager av rostskydd och täckande pigment.