Bra att veta: Rengöring av verktyg

Olika typer av rostskyddsfärg kräver olika rengöringsmedel för dina penslar och annan utrustning.

Sprayfärg är lättast att hantera, då du bara behöver tänka på att täcka ytor som du inte vill ha målade med antingen plast eller maskeringstejp och efter målning disponera den tomma (eller om du använt epoxyfärg härdade) färgburken hos en återvinningscentral eller miljöstation. Detta ska göras även för färgrester i burkar och deras föreslagna rengöringsmedel, även de som påstår sig vara biologiskt nedbrytbara.

Här listas hur några av de större märkena föreslår att du tar hand om penslar, eventuell sprayutrustning eller roller efter att ha använt deras rostskyddsfärger.

Alcro

För alla kategorier av Alcros rostskyddsfärger rekommenderas deras egen penseltvätt. Denna kan användas både för fortfarande våta eller intorkade penslar. Används deras Metallprimer Grund, plåtfärger för tak eller fasader eller Mekanlack Aqua så kan penslarna alternativt tvättas med vatten.

Hammerite

Enligt Hammerite krävs deras egen produkt Brush Cleaner and Thinners för att ta bort deras speciella rostskyddsformulering från penslar och andra verktyg. I anvisningarna står också att du kan skölja penslarna i tvättmedel efter rengöring för att bevara deras mjukhet.

Isotrol och Isoguard

Penslar som använts med Isotrol, Isoguard och liknande rengörs med lacknafta. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när du använder lösningsmedel av denna kaliber.

Hard head

Hard Head har både metallfärg som är vattenburen och sådan som är lösningsmedelsburen. Rengöringen du väljer beror alltså på vilken typ av färg du använder. Om du använde deras vattenburna metallfärg får denna dock inte läcka ut i vattendrag utan måste också sparas i lämplig behållare för inlämning till en miljöcentral.

Rust-Oleum

Rust-Oleum har både vattenbaserade rostskyddsfärger, som kan tvättas bort från penslar med vatten, och alkydoljebaserade som sköljs bort med deras föreslagna thinner eller lacknafta. Läs produktens informationsblad för att välja rätt rengöringsprodukt.

Ottosson Färg

Järnmönja är en traditionell rostskyddsfärg som är linoljebaserad. Penslarna rekommenderas vara tillverkade av naturborst och rengörs med terpentin. Eventuella trasor med färg på kan självantända på grund av linoljan, så fukta och släng dessa efter användning.

Jotun

Bengalack från jotun är alkydoljebaserad och avlägsnas från penslar med lacknafta.

Nordsjö

Rostskyddsfärgen Nordsjö Professional Traditional Metal Paint och Original Metallgrundfärg löses av alifatnafta. Alifatnafta är en typ av lacknafta som har minskad andel aromatiska kolväten, de som lättast avdunstar, gör att lösningsmedlet luktar, och är orsaken till dess mest hälsovådliga effekter. Det betyder att alifatnafta är ett lite säkrare lösningsmedel än lacknafta.

Beckers

Rostskyddsfärgerna från Beckers finns i olika varianter och beroende på vilken du väljer kan rengöringen antingen kräva lösningsmedel eller bara vatten. De markerade med V på burken är vattenburna och därför kan verktyg som använts med dessa rengöras med vatten. Eftersom de inte anger vilket lösningsmedel som bäst rengör penslarna är det lättaste valet att använda deras egen penseltvätt.

Generella riktlinjer

  • Om färgtillverkaren har en produkt för pänseltvätt är detta det absolut lättaste alternativet för att rengöra dina målarverktyg
  • De flesta tillverkarna anger på sina produktdatablad vilken rengöring som ska användas om de inte har en egen penseltvätt, så läs där för korrekt information
  • Om det inte anges tydligt vilken rengöring som bäst används till rostskyddsfärgen, kolla på informationsbladet för att se om färgen är olje- eller vattenbaserad och välj rengöringsvätska därefter
  • Disponera tvättvätskan på ett ansvarsfullt sätt, för att inte förgifta eller på annat sätt skada din omgivning eller dig själv.