Bra att veta: Grundarbete, utrustning och tillbehör

Grundarbete

Liksom med all annan målning är grundarbetet kritiskt för ett gott resultat. Om du inte tar bort all gammal lös rost innan du målar på en rostskyddsfärg kommer den inte att göra någon skillnad, oavsett dess kvalitet och sammansättning, eftersom skadan redan är skedd. Några färger är dock formulerade så pass användarvänligt att du bara behöver skrapa bort lös rost och slipa ytan jämn med sandpapper innan du målar.

Skrapning

Skrapa först av gammal rost med en skrapa av hårdmetall och sedan en stålborste. Tänk på att alltid använda skyddsglasögon när det finns risk för små flygande metallpartiklar.

Blästring

För en del rostskyddsbehandlingar och -färger rekommenderas blästring av underlaget för bästa resultat. Blästring görs genom att ett material som finkornig sand blåses mot en yta under högt tryck. Kvartssand slutade användas som blästringsmedel eftersom inandning av de minsta partiklarna kan vara skadligt. Numera används istället aluminiumsilikat, aluminiumoxid, kiselkarbid, stålsand, m.fl. då dessa är mindre skadliga över tid. För att minska blästringsdammet kan man våtblästra, vilket innebär att blästringsmedlet är fuktat under processen. Det går också att vattenblästra med högtryckstvätt om denna kan skapa ett tryck på minst 700 bar.

Blästring kan vara en rörig process om man inte har rätt utrustning för att samla upp blästringsmedlet under arbetets gång. Istället för att skaffa all utrustning som krävs för detta steg kan det vara en bättre idé att skaffa en färg som är lite mer förlåtande mot underlaget. Om du blästrar behöver du inte slipa.

Slipning

Slipning kan göras både för hand med slippapper, eller med maskin för att göra jobbet snabbare. Det rekommenderas att du börjar med ett grovt slippapper och använder mer och mer finkorniga för bästa resultat. Tänk på att du inte behöver gå så långt som att polera ytan, om den inte ska målas med en genomskinlig lack som rostskydd.

Färg och tillbehör

Det finns många ställen där du kan handla din rostskyddsfärg, och enklast är det om du kan skaffa alla saker du behöver på samma gång. Då är en färgbutik online som också tillhandahåller rostskyddsfärg ett bra val.

Penslar och rollers

För många av rostskyddsfärgerna som nämns på andra delar av denna hemsida rekommenderas syntetiska penslar och rollers. Detta gäller dock inte för järnmönjan, som bäst stryks på med pensel av naturborst. Inte alla färger lämpar sig för båda påföringsmetoderna, så se tillverkarnas rekommendationer eller fråga i färgbutiken.

Färgspruta

En färgspruta kan ge ett mycket jämnt och fint resultat utan texturen man kan få från penseldrag och många färger, även rostskyddsfärger, kan användas med färgspruta. Det finns dock några tillverkare som avråder från att använda deras färger med spruta, så följ deras rekommendationer. Behöver du inte måla så mycket så kan en sprayburk med färg vara ett bättre val, särskilt om du inte redan äger utrustningen för sprutmålning.

Maskeringstejp och täckplast

Använd tillbehör för att skydda arbetsytor och andra ytor du inte vill ha målade som under vilket annat målningsprojekt som helst. Täck större ytor med plastfilm och maskera små områden med tejp.

Skyddsutrustning

Använd sunt förnuft och följ färgtillverkarens instruktioner. Använd skyddsglasögon när du skrapar, slipar eller på annat sätt kan frigöra små metallpartiklar. Använd skyddshandskar när du målar, särskilt om färgen är lösningsmedelsbaserad (exempelvis linoljetempra), men även för andra färger eftersom de ofta innehåller potentiellt irriterande ämnen. Måla i välventilerade utrymmen och använd lämplig andningsmask.