Allt om rostskyddsfärg

Metaller som inte har något yttre skydd riskerar att oxidera, och när en järnlegering oxiderar bildas rost på ytan. För att slippa problem med rost eller annan korrosion behövs bra rostskydd, exempelvis en rostskyddsfärg. På denna hemsida finner du hjälpsamma tips på hur du på bästa sätt använder det.

Även andra metaller kan behöva skyddas mot korrosion, exempelvis aluminium, och rostskyddsfärg kan användas för detta ändamål också.

Varför är rostskydd så viktigt?

En rostig metallegering som innehåller järn är mindre hållbar eftersom järnoxiden är mycket mer porös och spröd än den ursprungliga metallen, vilket kan leda till stora problem. Tänk som exempel en rostig mutter vars kanter har blivit spröda vilket gör muttern svårare att greppa och skruva av eller på, eller en sönderrostad kamaxel som går av mitt under en biltur. Delar inuti maskineri skyddas av ett lager av olja som också hjälper till att smörja, men utanpå behövs något annat skydd. Rostskyddsfärg är ett bra val för detta, då det inte kommer att orsaka någon kladdig röra efter att färgen har torkat.

Vad är rostskyddsfärg?

Rostskyddsfärg har särskilda egenskaper som skyddar mot rost. Långt ifrån alla typer av färg har dessa, exempelvis om de inte är helt vattentäta eller om de inte är formulerade för att fästa väl på metallytor. En rostskyddsfärg måste vara både vatten- och lufttät, eftersom både luft och vatten innehåller syre vilket är den grundläggande faktorn för att bilda rost. Utöver det måste de vara ganska tåliga, eftersom metallytorna som de målas på kan vara allt ifrån underredet till ett glasbord till en båt.

Rostskyddsprimer

Det finns också en produkt som kallas för rostskyddsprimer, som agerar som ett rostskydd på metallen och kan målas över med annan färg. Ibland finns det begränsningar för vilken typ av färg som kan användas ovanpå en rostskyddsprimer, så läs noggrant instruktionerna innan du börjar. De metaller som används i rostskyddsprimers kan i vissa fall reagera med underlaget, så försäkra dig om att primern du väljer är kompatibel. Det ska anges i produktens instruktioner.

Vilka märken finns det?

Det finns många märken av rostskyddsfärg, exempelvis Hammerite, Hard Head, Hagmans, Rust-Oleum, Isotrol och Ottosson Färg. Gemensamt mellan dem är att alla har egenskaper för att skydda metaller från att rosta.

Är rostskyddsfärg giftigt?

Olika sammansättningar av rostskyddsfärg har olika giftighet. Ofta innehåller de tungmetaller, vilka det är bäst att undvika rent generellt. Var särskilt vaksam på att inte använda dem som innehåller bly (blymönja) eftersom det inte finns någon säker gräns för blyintag, så denna metall bör undvikas så långt det går. Den är dock redan svår att få tag på, just på grund av dess giftighet.

Zink kan vara farligt för vattenlevande varelser, därför bör rostskyddsfärg baserad på zink inte användas till båtar och andra saker som regelbundet kommer att användas i vattendrag. Där rekommenderas istället Epoxi eftersom den är mer kemiskt stabil.

I många rostskyddsfärger finns det ämnen som inte bör andas in i stora mängder, så måla i ett välventilerat utrymme, helst med andningsmask. Undvik också hudkontakt och naturligtvis kontakt med ögon eller förtäring. Kontakta 112 om färgen har förtärts eller giftinformationscentralen (tel: 010-456 6700) vid mindre akuta fall.

Liksom vid all målning ska säkerhetsföreskrifterna som anges från tillverkaren följas för både din egen och andras säkerhet.